Archive for the Gen-industrien Category

Klonet torsk innen seks år

Posted in Gen-industrien, Natur & Miljø with tags on oktober 3, 2009 by PandoraJournalen

Havforskere ved Universitetet i Tromsø mener at de skal kunne produsere klonet torsk innen seks år.

I år er det produsert yngel som bare har arvemateriale fra mor. Det vanlige er å ha halvparten fra mor og halvparten fra far.

Havforskningsinstituttet opplyser at målet med arbeidet er å lage klonet torsk.

– Klonede fisker har helt like egenskaper. Dette gir muligheter for å finne ut hvilke gener som gjør at noen fisker er resistente mot enkelte bakterier, opplyser forsker Tom Hansen.

Den klonede fisken kan bli et viktig redskap for å finne løsninger på ulike problemer oppdrettsnæringen har, for eksempel med bakterier og parasitter.

Kilde: forskning.no

Reklamer

Verden ifølge Monsanto

Posted in Gen-industrien, Helse & Medisin, Mat & Drikke, Natur & Miljø on september 27, 2009 by PandoraJournalen

monsanto

Monsanto er en av verdens største produsenter av genmodifiserte planter (GMP), og har som mål å styre verdens matvareproduksjon ved hjelp av genmodifisert mat.

Bønder i ulike deler av verden blir gjort avhengig av kostbare frø og sprøytemidler fra samme produsent. To av Monsanto’s største produkter er genmodifisert Roundup Ready (RR) soya og det tilhørende sprøytemidlet Roundup (glyfosat), men de har også insekt- og ugressmiddelresistent mais- og bomullssorter til salgs. Alle sortene er patentbeskyttet og bønder får ikke lov til å spare såfrø til neste års avling. I de fleste land er alle disse produktene regulert av lovverk hvor det kreves risikovurderinger før en eventuell godkjenning. GM soya og mais er foreløpig ikke godkjent i Norge.

Likevel har Statens Petroleumsfond investert 65 millioner i den kyniske, miljø- og helsefarlige industrien som Monsanto representerer, hvor barnearbeid utgjør kun en av mange etiske betenkeligheter. Norsk offisiell politikk og lovverk på GMO-området er tydeligvis ikke styrende for etiske miljø- og helsevurderinger når oljefondet investerer.

Soya-suksess med bismak for blomster og bier

Posted in Den sjette masseutryddelsen, Gen-industrien, Mat & Drikke, Natur & Miljø with tags on september 26, 2009 by PandoraJournalen

colcolapse

Mer dyrking av genmanipulert soya i Uruguay fører til mer bruk av sprøytemidler. Det er ikke noe bra for blomster og bier.

– Jeg og mange av mine kollegaer har i flere år opplevd at biene dør, sier Roberto Pons.

Birøkteren står i solnedgangen i det paddeflate uruguayanske landskapet og forklarer oss om nedgang i produksjonen av honning. Årsakene er flere, men birøkter Pons er overbevist om at omlegging av jordbruket er en avgjørende årsak.

– Det er færre blomster biene kan hente nektar fra. Biene dør og jeg og mine kollegaer får færre kilo honning fra hver bikube, sier han nøkternt. Han er nå bekymret for at han kan miste levebrødet sitt.

– Før dyrket jeg i snitt 30 kilo per kube. Nå er jeg nede i 25 kilo, sier birøkteren, som har holdt på med honningproduksjon for eksport i 40 år.

Les mer …

Frø, vann, bier og vår overlevelse

Posted in Den sjette masseutryddelsen, Gen-industrien, Mat & Drikke, Natur & Miljø with tags on september 23, 2009 by PandoraJournalen

For å få nødvendig, sunn og nærende mat og naturlige medisiner er vi helt avhengig av rent vann, frø og at det finnes tilstrekkelig med bier. Alle disse ressursene er nå truet.

Siden tidenes begynnelse har mennesker samlet frø. Jegere og samlere har brukt røtter, frukt, nøtter, bær og frø som ernæring og medisin. Frø har også blitt brukt som magiske hjelpemidler, som beskyttelse og som symboler på velstand og fruktbarhet.

I dag utfordrer gale vitenskapsfolk Gud og livets hellige lover ved å tukle med de genetiske kodene og manipulere DNA i planter, dyr og mennesker. Vitenskapsfolkene plukker ting fra hverandre, uten å se det store bildet og er ikke oppmerksom på de hellige forbindelsene og den skjøre balansen i alt det levende. Fortapt i detaljene og drevet av hungeren etter makt og berømmelse, står de over alle grenser i vitenskapens navn og uten respekt for livet og etiske verdier.

Multinasjonale selskaper har hyret disse “ekspertene” på området genetisk manipulasjon, for å skape hybrid-frø. Ved genetisk manipulasjon gir disse frøene kun én innhøsting og frøene i de innhøstede fruktene kan ikke bli plantet igjen, siden de ikke er fruktbare og ikke har noe genetisk informasjon å gi videre. Alle som ønsker å høste korn eller frukt må kjøpe nye frø igjen og igjen fra disse makthungrige selskapene, som sikter mot å kontrollere menneskeheten ved å kontrollere matdistribusjon og gjennom kontroll over maten: frøene.

Les mer …

Fremtidens middag

Posted in Gen-industrien, Mat & Drikke on september 22, 2009 by PandoraJournalen

pill_meal

Matmangel, miljøhensyn og dyrevern har satt fart i matvitenskapen.

– Hva skal vi ha til middag?

Spørsmålet er evig, men svaralternativene er i ferd med å endre seg dramatisk. Se for deg følgende meny i 2050:

Carpaccio av genmodifisert atlanterhavslaks. Fisken vokser nesten dobbelt så raskt som en vanlig laks, og trenger 10–25 prosent mindre fôr.
Dyrevernburger. Laget av laboratoriedyrket kjøtt. Serveres med genmodifiserte poteter, som ikke må sprøytes mot tørråte.
Miljøsvin. En genmodifisert gris, som slipper ut mindre metan og fosfor. Serveres med genmodifisert ris med mer betakaroten, som gir kroppen flere a-vitaminer.
Soyaiskrem med omega-3. Laget av genmodifiserte soyabønner med stearidonsyre.

Science fiction?

Genmodifiserte organismer (GMO), planter og grønnsaker der arveanleggene er endret ved hjelp av DNA-teknologi, har gitt oss nye råvarer. Såkalt «golden rice» med betakaroten, et fargestoff og en antioksidant som finnes i gulrøtter og kan omdannes til a-vitaminer, ble lansert i 2000. Selskapet Aqua Bounty venter bare på en godkjenning av sin genmodifiserte AquAdvantage-laks, mens GMO-soyabønner med omega-3 kan være en realitet om tre år. Kanadiske forskere jobber med «miljøsvinet», mens det i Sverige forskes på GMO-poteter.

Og ved Universitetet i Ås skriver professor Tor Lea på en søknad til Forskningsrådet om midler til å trappe opp forskningen på såkalt «in vitro»-kjøtt – dyrket frem av stamceller fra gris i et laboratorium.

Laboratoriematen – «frankenfood» blant uvenner – knakker på døren til spiskammeret vårt.

Professor Tor Lea smiler lurt. Han har akkurat latt seg overtale til å spekulere rundt matens fremtid, og han tror vi da kan lage kjøtt uten å gå omveien om dyr.

– Du kjøper en kapsel med stamceller, fyller på med næringsløsning og dyrker din egen kjøttdeig. Dette er selvsagt rent tankespinn, men mye at det vi faktisk kan gjøre i dag var bare tankespinn for seks–syv år siden, sier professoren ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Les mer …

Ivrer for grønn revolusjon i Afrika

Posted in Gen-industrien on september 22, 2009 by PandoraJournalen

out-of-the-frying-pan-the

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil gjerne ha grønn revolusjon i Afrika, men kjenner ikke til alternativene, skriver Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet i Roma.

«Det er behov for en grønn revolusjon i Afrika, og Norge vil støtte opp om den,» sa Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Norges hovedinnlegg på FN-toppmøtet om matsikkerhet, klimaendringer og biodrivstoff.

Han snakket også varmt for Alliance for a Green Revolution in Africa som er finansiert hovedsakelig av Rockefeller Foundation og Gates Foundation, og som tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan nå leder.

Grønn revolusjon som modell for landbruksutvikling, er meget omstridt. Det internasjonale oppropet til FN-konferansen som nå har ca 600 organisasjoner bak seg, går klart i mot «en ny grønn revolusjon» for Afrika.

Les mer …

Forgiftet av GMO-mat

Posted in Gen-industrien, Mat & Drikke on september 22, 2009 by PandoraJournalen

Forgiftning, økt dødelighet og færre barn kan bli konsekvenser av å bruke genmodifisert mat.

I et forskningsforsøk foret seniorforsker Thomas Bøhn hos Senter for biosikkerhet ved Genøk i Tromsø vannlopper, daphnier, med GMO-mais.

Maisen, som var genmodifisert av det amerikanske bioteknologiselskapet Monsanto, hadde fått satt inn et gen som produserer en insektgift, såkalt Bt-toksin. Dette er en vanlig måte å genmodifisere planter på, og hensikten er å beskytte planten mot insektangrep.

– Forsøkene viser at vannloppene har høyere dødelighet når de spiser genmodifisert mais. De får også færre avkom, de vokser mindre og færre hunner når kjønnsmoden alder, sier Bøhn.

Han mener dette skyldes giftstoffet som produseres i den genmodifiserte planten.

– Dette er urovekkende og viktige funn som må tas hensyn til i spørsmålet om vi skal godta GMO-mat eller ikke, sier Bøhn.

Les mer …