Archive for the Overvåkningssamfunnet Category

Britisk firma vil gjøre alle til overvåkere

Posted in Overvåkningssamfunnet on oktober 17, 2009 by PandoraJournalen

big_brother_f

Kunne du tenke deg å få betalt for sitte hjemme og titte på overvåkningsbilder dagen lang?

– Dette er ikke et spill, vi bekjemper terrorisme, bedyrer Tony Morgan som er mannen bak ideen Internet Eyes i Storbritannia overfor nettstedet The Register. Hans firma skal leverer overvåkningstjenester til firmaer som er villige til å betale snaut 200 kroner i måneden.

For den summen vil firmaet Internet Eyes sende bilder fra videoovervåkningskamera i bedriften ut til øyne som skal bedømme om det skjer noe interessant på skjermene.

Bildene som sendes ut blir overvåket av frivillige som kommer til å innrapportere hendelser. Den personen med flest gyldige innrapporterte hendelser til Internet Eyes stikker av gårde med 9000 kroner hver måned.

Les mer …

Reklamer

16 600 personer i politiets DNA-register

Posted in Overvåkningssamfunnet, Politi & Fengsel on september 28, 2009 by PandoraJournalen

dna-knoll-l-231x300

16.600 personer er nå registrert i politiets DNA-register. Antall søkbare personer i registeret har økt med 40 prosent i løpet av det siste året.

1. september var det ett år siden den nye DNA-lovgivningen åpnet for utvidet adgang til å registrere personer i dette registeret. Nær 3.000 politifolk landet rundt har fått opplæring i å sikre biologiske spor fra åsteder, får NTB opplyst i Justisdepartementet.

Før DNA-reformen kunne politiet kun registrere DNA-profilene til dem som var dømt for de mest alvorlige forbrytelsene.

Det er nå i tillegg opprettet et eget etterforskningsregister for registrering av mistenkte.

Registeret omfatter også såkalt hverdagskriminalitet, i tillegg til alvorlige forbrytelser som drap, vold, seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser.

Kilde: Dagbladet

Ulovlig politiavlytting

Posted in Overvåkningssamfunnet on september 27, 2009 by PandoraJournalen

wiretap

Siden 2005 har politiet startet avlytting av 1.957 telefoner og kommunikasjonsanlegg, før de har fått lov av retten. I 22 tilfeller har domstolene grepet inn og stoppet avlyttingen.

Det dreier seg om kriminalsaker der politiet har benyttet seg av fullmakten til å starte avlytting før man har fått en kjennelse av domstolen. I ettertid har domstolene avgjort at hurtigavlyttingen var i strid med reglene.

–22 tilfeller av ulovlig avlytting er altfor mye, selv om det er en liten andel av sakene. Vi er bekymret for hvordan politiet bruker denne muligheten. Selv om de som regel får tillatelse i etterkant, så er dette betenkelig med tanke på rettssikkerheten, sier leder i Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen.

Adgangen til å starte avlytting uten domstolskjennelse ble innført for å unngå at politiet fikk ødelagt etterforskningen når domstolene holder stengt. Hurtigkobling skal kun brukes i tilfeller der det er stor fare for at det går ut over etterforskningen dersom man må vente på rettens tillatelse.

Kilde: Teknisk Ukeblad

Mattilsynet vil ha id-merking av katter

Posted in Overvåkningssamfunnet on september 23, 2009 by PandoraJournalen

For å hindre at katter blir eierløse og ville, foreslår Mattilsynet at de skal merkes med mikrochip og tar til orde for å lage et eget katteregister.

Forslaget blir fremmet på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Merkingen skal ifølge forslaget bestå av en mikrobrikke med et identifikasjonsnummer.

Nummeret skal registreres i et register sammen med opplysninger som hvem som eier dyret.

Ifølge Mattilsynet er hensikten å bedre velferden for katter ved å forebygge at de blir eierløse.

Høringsfristen er satt til 1. desember.

Kilde: VG

Les også: Frp vil ha elektronisk merking av asylsøkere

Vår tapte frihet

Posted in Overvåkningssamfunnet on september 23, 2009 by PandoraJournalen

bigbrothere

Du, jeg og alle nordmenn vil nå bli ofre for totalitær overvåkning, skriver Andreas Wiese.

Tenk deg at kjæresten din hver dag nøye noterte ned hvem du hadde ringt til og hvem du hadde sendt SMS til. Han noterer hvor lenge du snakker og hvor mange ganger. Han noterer også hver eneste e-post du sender. La oss si han er en gentleman, så han leser ikke innholdet. Han lover til og med å ikke se på notatene og å kaste dem etter seks måneder hvis de ikke er kommet til nytte. Likevel ville du neppe være bekvem med. situasjonen. Mange ville foreslått en passende diagnose for slik atferd. Hvorfor er vi da så avslappet når det ikke er kjæresten, men staten som nå krever den samme overvåking?

Dersom postmannen hadde begynt å notere alle brev du fikk, når du fikk dem og hvem de var fra, ville du like sikkert reagert. Men nå vil snart alle elektroniske postbud bli påbudt å gjøre akkurat det. EU har vedtatt at all telefontrafikk og all e-postkommunikasjon skal lagres i minimum seks måneder, så politiet kan ha tilgang i tilfelle alvorlig kriminalitet. Dette er blitt et EØS-direktiv. Datadirektivet vil bli norsk lov dersom ikke Norge benytter sin adgang til å reservere seg mot overvåkningsapparatet. Men det er lite sannsynlig at Norge gjør. Regjeringen har brukt tre år på å ikke ha en mening. De skulle ha bestemt seg innen mars, men alt tyder på at de vil finslipe sin ikke-mening fram til et mer bekvemt beslutningstidspunkt etter valget. Og fra den beslutningen er tatt er du og jeg og resten av Norge overvåket av et statsapparat nyforelsket i datateknologiens totalitære muligheter. Eller av et statsapparat som ikke ønsker å provosere EU med å reservere seg. Retten til fri handel er jo viktigere enn retten til et privatliv, ikke sant?

Les mer …

Tingenes «internett»

Posted in Overvåkningssamfunnet on september 23, 2009 by PandoraJournalen

RFID_Poly_IC06013012_27872d

En liten radiobrikke skaper frykt – og ekstase. Er den en trussel for alt som heter personvern, eller den optimale løsning for å holde orden i et produktkaos?

Forestill deg en verden der alt du har av eiendeler er nummerert og katalogisert.

Alle skoene. Alle klærne. En verden der ingenting er å regne for privat, men alt kan spores tilbake.

Et lite tankeskritt til og du har et univers der også enhver bevegelse registreres:

Hvor mange ganger var du på Polet siste måned, og hvor mange liter melk handlet du på butikken sist lørdag?

Denne situasjonen er ikke langt unna, skal vi tro en av USAs fremste eksperter på personvern, Katherine Albrecht.

Hun er en av dem som ser med mistro på anvendelsesmulighetene rundt å identifisere personer med den nye teknologien kalt RFID – Radio-Frequency Identification.

Les mer …

Slik overvåkes norske skoleelever

Posted in Overvåkningssamfunnet on september 23, 2009 by PandoraJournalen

cameras280

Skoleelever blir mer overvåket enn noen gang.

Med økende bruk av PC-er og Internett i undervisningen, kommer også nye måter å overvåke og kontrollere elevenes aktiviteter.

–Vi er redd for at holdningen vi skaper i skolen til personvern blir den som kommer til å prege samfunnet i fremtiden, sier Håvard Vederhus, leder i Elevorganisasjonen (EO).

Det er ikke bare overvåkingskameraer skolene bruker for å følge og kontrollere elevene:

* Dataovervåking: Programvare gjør det mulig å kontrollere hva den som bruker datamaskinen gjør. Kontrollerer at skolens maskiner blir brukt til undervisning og ikke nettsurfing.

* Filtilgang: Lærere og dataansvarlige på skolene har tilgang til elevenes filer, ofte også på datamaskiner som elever selv eier.

* Bevegelsesregistrering: Enkelte skoler begynner å ta i bruk nøkkelkort. Systemet vil da til enhver tid registrere hvor eleven befinner seg på skolen.

* Urintesting: Mediene har de siste årene meldt om flere skoler som har innført eller ønsker å innføre urintesting av elever for å avsløre narkotikamisbruk.

–Vi mener dette i mange tilfeller er overgrep mot elevene, fordi de ikke kjenner sine egne rettigheter, sier Vederhus.

Les mer …