Arkiver for Kloning

Klonet torsk innen seks år

Posted in Gen-industrien, Natur & Miljø with tags on oktober 3, 2009 by PandoraJournalen

Havforskere ved Universitetet i Tromsø mener at de skal kunne produsere klonet torsk innen seks år.

I år er det produsert yngel som bare har arvemateriale fra mor. Det vanlige er å ha halvparten fra mor og halvparten fra far.

Havforskningsinstituttet opplyser at målet med arbeidet er å lage klonet torsk.

– Klonede fisker har helt like egenskaper. Dette gir muligheter for å finne ut hvilke gener som gjør at noen fisker er resistente mot enkelte bakterier, opplyser forsker Tom Hansen.

Den klonede fisken kan bli et viktig redskap for å finne løsninger på ulike problemer oppdrettsnæringen har, for eksempel med bakterier og parasitter.

Kilde: forskning.no

Reklamer

Egner seg dårlig til kloning av mennesker

Posted in Vitenskap & Teknologi with tags on september 25, 2009 by PandoraJournalen

hare

Forskere har gjort store framskritt i sine iherdige forsøk på å klone mennesker, men én ting står fortsatt fast: Det nytter ikke å gro mennesker fra hareegg.

Forskere i USA har nå forsøkt å sette cellekjerner fra mennesker inn i embryoer fra andre mennesker og fra andre pattedyr som kyr, harer og mus. Undersøkelsen viser at dyreembryoene er dårlig egnet til menneskekloning.

Det er ikke fullvoksne mennesker forskerne forsøker å dyrke fram, men menneskelige embryoer. Fra det klonede embryoet håper de å kunne hente stamceller som kan anvendes i behandling av sykdommer.

I undersøkelsen har forskerne lyktes i å vise at arvematerialet i cellekjernene blir omprogrammert når det blir satt inn i et menneskeembryo. De samme genene viste seg å bli aktivert som i et normalt embryo, og cellene delte seg.

Da de menneskelige cellekjernene ble satt inn i dyreembryoer, gikk noe galt, og de riktige genene ble ikke aktivert. Forskerne konkluderer med at dyreegg trolig ikke kan anvendes til å dyrke fram menneskelige stamceller.

Alan Trounson ved California Institute for Regenerative Medicine påpeker at det er upraktisk å jobbe med menneskeegg: For hver kloning som lykkes, går flere hundre i vasken, og menneskeegg er vanskelige å få tak i.

Kilde: ABC Nyheter

Utdødd dyreart klonet tilbake

Posted in Vitenskap & Teknologi with tags on september 25, 2009 by PandoraJournalen

geitklon

Denne geita døde ut i 2000. Med vitenskapens hjelp er den tilbake.

Det er derimot ikke bare en gladmelding spanske forskere i helgen kunne presentere. Den lille fjellgeit-ungen døde nemlig kort tid etter fødslen.

Men likevel er det første gang en offisielt utdødd dyreart er brakt tilbake til livet, og det gir forskerne nytt håp for verdens truede dyrearter.

Les mer …

Ektepar klonet familiehunden

Posted in Kuriøst og merkverdig, Vitenskap & Teknologi with tags on september 25, 2009 by PandoraJournalen

klonet_hund__689260x

Ekteparet Ed og Nina Otto fra Florida var veldig glad i Lancelot, en labrador retriever. Så glad var de i familiehunden at de nå har betalt over én million kroner for å skape en nøyaktig kopi. Den nye hunden heter Lancelot Encore.

Hunden har blitt klonet av selskapet BioArts og født i Sør-Korea. Dette landet ligger langt fremme med hundekloning, og nylig klarte forskere å klone fram en hund fra stamceller i fettvevet. Den mest brukte teknikken i dag går ut på å bruke et donoregg blandet med hudvev fra øret.

Les mer …

– Har klonet tre babyer

Posted in Helse & Medisin, Vitenskap & Teknologi with tags on september 22, 2009 by PandoraJournalen

Den italienske legen Severino Antinori skal angivelig ha klart å klone tre babyer.

Den omstridte italienske gynekologen Severino Antinori (63) sier at han har klonet tre babyer. De tre klonede barna skal ha blitt ni år gamle og lever i Øst- Europa:

– Det dreier seg om to gutter og en jente som lever i beste velgående, forteller Antinori i et intervju med det italienske ukebladet «Oggi».

Med tanke på familiens privatliv, vil ikke kloneforskeren uttale seg noe mer om saken.

Les mer …